Echipa de implementare a proiectului


TECAU ALINA - MANAGER DE PROIECT

Lector universitar doctor, cu o bogata experienta stiintifica si publicistica la nivel intern si international concretizata prin carti aparute în edituri de prestigiu, 21 de lucrari stiintifice si participari la sesiuni de comunicari stiintifice interne si internationale, membru în contracte de cercetare stiintifica.

Responsabilitatile managerului de proiect sunt: configurarea obiectivelor-stabilirea obiectivelor si a directiilor generale de actiune, clarificarea problemelor, gestionarea resurselor, configurarea rolurilor si a structurilor acestora în cadrul echipei, stabilirea unei comunicatii bune între cei care contribuie la desfasurarea proiectului, vizualizarea imaginii de ansamblu, etc.

GRIGOROIU MONICA - MANAGER FINANCIAR

Este de formatie economist, cu experienta în gestionarea financiar contabila a activitatilor de peste 5 ani. Responsabilitati: managementul costurilor proiectului, estimarea costurilor, bugetarea efectiva, activitati specifice gestiunii resurselor financiare de proiect (bugete); realizarea procedurilor de raportari financiare, urmarirea cheltuielilor, etc.

IVANOV SERGIU - CONSILIER JURIDIC

Membru al unei asociatii profesionale a consilierilor juridici, cu statut de consilier juridic definitiv obtinut prin diploma de definitivat, cu o bogata experienta profesionala si cunostinte temeinice de drept civil, drept comercial, dreptul muncii si în domeniul achizitiilor publice. Responsabilitati: organizarea de licitatii în vederea achizitiei de echipamente, supravegherea achizitiei de echipamente, supervizarea contractelor încheiate, colaborarea pe teme juridice cu diversele institutii implicate, solutionarea eventualelor litigii aparute, acordarea de consultanta juridica.

MUNTEAN NICOLAE - MANAGER PRODUS 1

Este de formatie inginer de sistem si informatician, cu experienta în domeniu de peste 20 de ani. Experienta în managementul proiectelor este dobândita prin participarea ca: manager de proiect în cadrul a cel putin trei proiecte derulate la nivel national.

Responsabilitati: stabilirea planului de instruire si scolarizare, clarificarea problemelor specifice, gestionarea resurselor, acoperirea programei de instruire, stabilirea unei comunicatii bune, gestionarea timpului si a celorlalte resurse, managementul resurselor umane.

TECAU DAN - MANAGER PRODUS 2

Este de pregatire economist, specializat în informatica economica, având bogata experienta, de peste 10 ani. Sef de proiect pentru cel putin doua proiecte implementate la nivel national.

Responsabilitati: Programare, dezvoltare aplicatii informatice, dezvoltare aplicatie ERP, supervizarea echipamentelor informatice si a componentelor software.

APETREA LAURENTIU IONUT - MANAGER PRODUS 3

Economist, cu o experienta de peste 10 ani.
Responsabilitati: acordarea de consultanta si supervizarea echipei de implementare.

APREOTESEI DAN - ASCONT - MANAGER PRODUS 4

Este de formatie economist, specializarea contabilitate si informatica de gestiune, membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, membru al Camerei Auditorilor din România.

Responsabilitati: organizarea activitatii în cadrul biroului de consultanta în domeniul managementului financiar - contabil, acordarea de consultanta, supervizarea activitatilor desfasurate în cadrul acestei activitati.


Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului RomânieiIn atenția beneficiarilor:

Galerie foto